Struktura Sportovního střediska (SpS) a základní informace

Vedoucí trenér střediska:

Michal Krčmář

Tel.: 605 22 94 83

Mail: michal.krcmar.49@gmail.com

Vedoucí trenér atletické přípravky:

Jan Pleschinger

Tel.: 777 05 31 42

Mail: jedijoy@email.cz

Sportovní středisko při atletickém oddílu PSK Olymp Praha z.s. bylo zřízeno 1. 1. 2017. Jakožto základní článek systému péče o sportovně talentovanou mládež v ČR zajišťuje péči o děti věkové skupiny 6 až 15 let, tzn. zahrnuje tréninková družstva žactva a přípravek. Podrobné informace k činnosti SpS najdete na stránkách ČAS zde

Návrh na zařazení atleta do SpS

Postupně jsou zpracovávány Návrhy na zařazení atletů do SpS a rozesílány na mailové adresy rodičů dětí žákovských družstev. Prosím o vytištění návrhu a jeho doplnění (datum a místo zdravotní prohlídky). Prosím především rodiče, aby si pozorně přečetli text souhlasného prohlášení. Upozorňuji, že text obsahuje odkaz na brožuru Talentovaná mládež 2017–2020 (viz výše). Věnujte pozornost především článku III/bodu 11 – Zdravotní zabezpečení atletů SpS, který se věnuje sportovním prohlídkám.

Návrhy po doplnění o podpis dítěte a rodiče předejte laskavě trenérům. V případě nejasností mne kontaktujte.

Lékařské prohlídky

(Text byl aktualitován 9. 2. 2021)

Lékařské prohlídky zajišťuje pro žactvo Olympu společnost Zdravý sport, která sídlí v areálu I. ČLTK, Ostrov Štvanice 38, Praha 7 (MUDr. Matouš). Děti absolvují vstupní prohlídku a následně v každém roce další prohlídku průběžnou. Cena prohlídky je 700 Kč, pro žactvo tuto cenu oddíl dotuje částkou 400 Kč, tzn. děti hradí 300 Kč.

Objednávky na prohlídku se provádění individuálně prostřednictví paní Ing. Hany Matoušové (telefon 776 154 889). V případě, že má paní inženýrka jednání, hovor nepřijme, ale zavolá zpět.

Před samotným vyšetřením je potřeba stáhnou a vyplnit Anamnestický dotazník a získat výpis z karty praktického lékaře – pediatra. V nutných případech lze výpis doručit mailem dodatečně.

Michal Krčmář