Struktura Sportovního střediska (SpS) a základní informace

 

Vedoucí trenér střediska:

Michal Krčmář

Tel.: 605 22 94 83

Mail: michal.krcmar.49@gmail.com

 

Vedoucí trenér atletické přípravky:

Jan Pleschinger

Tel.: 777 05 31 42

Mail: jedijoy@email.cz

 

Sportovní středisko při atletickém oddílu PSK Olymp Praha z.s. bylo zřízeno 1. 1. 2017. Jakožto základní článek systému péče o sportovně talentovanou mládež v ČR zajišťuje péči o děti věkové skupiny 6 až 15 let, tzn. zahrnuje tréninková družstva žactva a přípravek. Legislativně je činnost střediska upravena Směrnicí č. 8/2016 o článcích péče o talentovanou mládež a prováděcím předpisem Talentovaná mládež 2017–2020.

 

Návrh na zařazení atleta do SpS

Postupně jsou zpracovávány Návrhy na zařazení atletů do SpS a rozesílány na mailové adresy rodičů dětí žákovských družstev. Prosím o vytištění návrhu a jeho doplnění (datum a místo zdravotní prohlídky). Prosím především rodiče, aby si pozorně přečetli text souhlasného prohlášení. Upozorňuji, že text obsahuje odkaz na brožuru Talentovaná mládež 2017–2020 (viz výše). Věnujte pozornost především článku III/bodu 11 – Zdravotní zabezpečení atletů SpS, který se věnuje sportovním prohlídkám.

Návrhy po doplnění o podpis dítěte a rodiče předejte laskavě trenérům. V případě nejasností mne kontaktujte.

Michal Krčmář