Členská schůze PSK Olymp Praha oddílu atletiky

posted in: Novinky | 0

AKTUALIZOVÁNO – 12.8.2013: Předseda oddílu atletiky PSK Olymp Praha Ladislav Kárský svolává dle stanov členskou schůzi oddílu atletiky PSK Olymp Praha. Termín byl schválený výborem oddílu 6.8.2013 při 6. VO/2013.

OFICIÁLNÍ POZVÁNKA ČLENŮM ODDÍLU

Termín: 27.8.2013

Čas: 18:00 (prezentace od 17:30)

Místo konání: Restaurace Na Slamníku (Wolkerova 566/12, 160 00 Praha 6-Bubeneč)

Podmínky účasti: osoby rok narození 1997 a starší, kteří jsou řádnými členy oddílu, mají zaplacené příspěvky pro rok 2013 a budou mít u sebe ČLENSKÝ PRŮKAZ.

Program členské schůze:

  1. Zahájení
  1. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové, volební a návrhové komise
  1. Zpráva o činnosti oddílu
  1. Zpráva o hospodaření oddílu
  1. Volba předsedy a členů výboru oddílu
  1. Diskuse
  1. Návrh usnesení členské schůze
  1. Závěr

Poznámka: Pokud ještě nemáte zaplacené členské příspěvky a chcete se zúčastnit členské schůze, můžete tak učinit několika způsoby –

JAK ZAPLATIT ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2013

UPOZORNĚNÍ: Pokud budete provádět bezhotovostní převod, částka musí být připsána na účet oddílu nejpozději do 23.8.2013. Na pozdě došlé platby nebude brán ohled a nebudete vpuštěni na členskou schůzi.