PSK Olymp Praha patří mezi jeden z pražských klubů, který se úspěšně podílí na atletickém dění v Praze i celé ČR. Pod vedením zkušených trenérů se nám daří vychovávat mladé sportovce, kteří se dále věnují atletice nejen v mládí, ale i v pozdějším věku, kdy do našeho oddílu přivádí své děti.

Tréninkové skupiny žactva

 

Tréninkové skupiny žactva jsou součástí Sportovního střediska při oddílu atletiky PSK Olymp Praha. Zahrnují chlapce a děvčata ve věku od dvanácti do patnácti let. Tréninky jsou zaměřeny na všestranný rozvoj pohybových schopností dětí (rychlost, síla, obratnost, vytrvalost) a na nácvik základů techniky atletických disciplín způsobem odpovídajícím jejich věku. Členové tréninkové skupiny se zúčastňují soutěží jednotlivců a družstev na městské případně i republikové úrovni.

Skupina Žactvo A

Ve skupině trénují děti kategorií staršího a mladšího žactva, tj. ve věku 12 až 15 let. V rámci jednotlivých tréninků jsou děti rozdělovány do skupin podle věku, zdatnosti a atletických zkušeností, případně i předpokládaného dalšího atletického zaměření.

Tréninky se konají v pondělí, středu a pátek od 16:00 do 18:00 na stadionu Olympu, případně ve Stromovce. V zimě a za špatného počasí trénujeme v hale.

Trenéři Žactva A: Michal Krčmář, Zuzana Dvořáková, Veronika Vojtíková, Šárka Šplechtnová

Noví zájemci mohou přijít na kterýkoliv náš trénink (nejlépe po telefonické domluvě). Podáme další informace, odpovíme dotazy, ukážeme trénink. Aktuálně přijímáme děti ročníků 2005 až 2008

Kontaktní osoba: Michal Krčmář, mobil 605 22 94 83, mail: michal.krcmar.49@gmail.com

Informace o skupině žactva A získáte i na blogu družstva.

Skupina Žactvo B

Ve skupině trénují děti kategorie mladšího žactva, převážně ročníku 2005.

Tréninky skupiny se konají v pondělí a ve středu od 16:00 do 18:00 na stadionu Olympu, případně ve Stromovce. V zimě a za špatného počasí trénujeme v hale.

Trenéři Žactva B: Jan Pleschinger, Jana Pavlíková

Kontaktní osoba: Jan Pleschinger, mobil 777 05 31 42