PSK Olymp Praha patří mezi jeden z pražských klubů, který se úspěšně podílí na atletickém dění v Praze i celé ČR. Pod vedením zkušených trenérů se nám daří vychovávat mladé sportovce, kteří se dále věnují atletice nejen v mládí, ale i v pozdějším věku, kdy do našeho oddílu přivádí své děti.

Tréninkové skupiny žactva

 

Tréninkové skupiny žactva jsou součástí Sportovního střediska při oddílu atletiky PSK Olymp Praha. Zahrnují chlapce a děvčata ve věku od dvanácti do patnácti let. Tréninky jsou zaměřeny na všestranný rozvoj pohybových schopností dětí (rychlost, síla, obratnost, vytrvalost) a na nácvik základů techniky atletických disciplín způsobem odpovídajícím jejich věku. Členové tréninkové skupiny se zúčastňují soutěží jednotlivců a družstev na městské případně i republikové úrovni.

Skupina Žactvo A

Ve skupině trénují děti kategorií staršího a mladšího žactva, tj. ve věku 12 až 15 let. V rámci jednotlivých tréninků jsou děti rozdělovány do skupin podle věku, zdatnosti a atletických zkušeností, případně i předpokládaného dalšího atletického zaměření.

Tréninky se konají v pondělí, středu a pátek od 16:00 do 18:00 na stadionu Olympu, případně ve Stromovce. V zimě a za špatného počasí trénujeme v hale.

Trenéři Žactva A: Michal Krčmář, Zuzana Dvořáková, Veronika Vojtíková, Gina Dubnova a Václav Bílek.

Noví zájemci mohou přijít na kterýkoliv náš trénink (nejlépe po telefonické domluvě). Podáme další informace, odpovíme dotazy, ukážeme trénink. Aktuálně přijímáme děti ročníků 2002 až 2005

Kontaktní osoba: Michal Krčmář, mobil 605 22 94 83, mail: krcmar@chello.cz.

Informace o skupině žactva A získáte i na blogu družstva.

Skupina Žactvo B

Ve skupině trénují děti kategorie mladšího žactva, převážně ročníku 2005.

Tréninky skupiny se konají v pondělí a ve středu od 16:00 do 18:00 na stadionu Olympu, případně ve Stromovce. V zimě a za špatného počasí trénujeme v hale.

Trenéři Žactva B: Jan Pleschinger, Jana Pavlíková

Kontaktní osoba: Jan Pleschinger, mobil 777 05 31 42