Nové opatření v boji proti koronaviru

posted in: Novinky | 0

Bc. Tomáš Linhart, vedoucí oddělení provozu a služeb OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, upozorňuje:

Dobrý den,

dnes vzešlo v platnost společné opatření ministra vnitra a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra s několika pravidly, která mají za úkol ochránit státní zaměstnance a zaměstnance Ministerstva vnitra před ohrožením jejich zdraví při výkonu státní služby a práce.

Jedna část opatření se týká především vstupu tzv. třetích osob do areálů MV. Areály OLYMP CS MV – Stromovka, Markéta, Jablonec, Hradec, Plzeň jsou brány jako areály MV proto se zde návštěvníci vždy u hlavního vstupu setkají s požadavkem o vyplnění čestného prohlášení (v příloze). Níže uvádím, kdo je „třetí osobou“.

Třetí osoba ve vztahu k OLYMP CS MV je považována:

– návštěva areálu bez pracovněprávního vztahu směrem k OLYMP CS MV (zástupce,

– dodavatelé služeb pro OLYMP CS MV,

– dodavatelé staveb pro OLYMP CS MV,

– pacienti obvodního lékaře bez příslušnosti směrem k resortu MV či OLYMP CS MV,

– rodinní příslušníci zaměstnanců, sportovců a členů TJ/SK.

Třetí osobou nejsou považovány:

– instruktoři sportu OLYMP CS MV,

– DPČ, DPP OLYMP CS MV,

– smluvní sportovci OLYMP CS MV,

– servisní pracovníci a další zaměstnanci OLYMP CS MV,

– zaměstnanci resortu MV,

– členové TJ/SK se smluvním vztahem k OLYMP CS MV (členové musí mít platné povolení ke vstupu do areálu OLYMP CS MV),

– další osoby s platným povolením ke vstupu do areálu OLYMP CS MV,

– zástupci sportovních svazů se smluvním vztahem s OLYMP CS MV,

– nájemníci kancelářských prostor v areálech OLYMP CS MV.

Chtěl bych Vás všechny požádat o spolupráci, aby nedocházelo v této nelehké době ke zbytečným konfliktům a střetům se zaměstnanci OLYMP CS MV, kteří budou tuto agendu u vstupu do areálů zajišťovat.

Mnohokrát děkuji.

S pozdravem

Bc. Tomáš Linhart

vedoucí oddělení provozu a služeb

tel.: +420 974 836 242

mob.: +420 739 392 659

e-mail: tomas.linhart@csmv.cz


www.olympcsmv.cz