Postup jak se přihlásit do naší atletické přípravky:

1. Domluvit se na trénování s vedoucími atletických přípravkek Janem Pleschingerem nebo Michalem Krčmářem

2. Vyplnit přihlášku do našeho oddílu atletiky.

Přihláška do oddílu (formát PDF)

Přihláška do oddílu (formát DOCX)

3. Domluvit si termín a způsob úhrady členských příspěvků (bez řádně zaplacených členských příspěvků na daný rok není možné využívat jakýchkoliv prostor pro trénink a dalších výhod určených členům oddílu atletiky PSK Olymp Praha!!!)