Propozice a časový pořad MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v halové atletice 2013

posted in: Ostatní | 0

Podívejte se na kompletní propozice a časový pořad k halovému mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek pro rok 2013. Střípky z příprav na toto mistrovství najdete i na oddílovém facebooku nebo na facebookové stránce atletické haly Otakara Jandery.

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V HALOVÉ ATLETICE 2013

Pořadatel

Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha

Datum

Sobota 23. února 2013 od 10.00 hod a Neděle 24. února 2013 od 9.30 hod

Místo

Praha – atletická hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS – Oldřich Zvolánek

Technický delegát – Jaroslav Kubica a Josef Šoba

Ředitel závodů – PaedDr. Ladislav Kárský

Hlavní rozhodčí – Ing. Petr Utěkal, CSc.

Technický ředitel – Jindřich Linhart

Hospodář – Květa Kadeřábková

Přihlášky Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (www.atletika.cz) a to od středy 13. února do úterý 19. února 2013, uzávěrka přihlášek je v úterý 19. února 2013 ve 24.00 hod. Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technických delegátů.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (www.atletika.cz) a to od čtvrtka 21.února do pátku 22.února 2013, ukončení prezentace je v pátek 22.února 2013 v 18.00 hod.

Startují

Junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickými delegáty.

Nenastoupené starty závodníků a závodnic

Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč. Pokuta je příjmem pořadatele.

Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován / pátek 22. února 2013 v 18.00 hod /, ale ke které vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování

Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail: nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 215,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka SK Aritma Praha (www.skaritma.cz).

Občerstvení

Občerstvení bude k dispozici v bufetu vedle hlavního vchodu do areálu CS MV. Dále je možnost v průběhu závodů využít restaurant TK Sparta.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru haly.

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel neručí za odložené věci.

Rozcvičování, prezentace

Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat ve víceúčelové hale (zde platí důležité upozornění zákazu používání treter), případně na venkovní atletické dráze.

Prezentace proběhne ve víceúčelové hale, kde je umístěna svolavatelna. Závodníci budou po prezentaci odvedeni společně do haly k soutěži. U běžeckých disciplín odkládají závodníci své věci do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v mix zóně a opustí závodní plochu.

Prezentace a čas odchodu ze svolavatelny proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat pro soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny v hale na nástěnce a ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Vstup na závodní plochu

Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla

Startovní čísla se vydávají v sobotu 23. února 2013 od 8.00 hod a v neděli 24. února 2013 od 8.00 hod ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Výsledky

Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v hale a oznámeny hlasatelem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů

Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola

Dopingová kontrola bude prováděna v místnosti v šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Trénink v hale

Trénink v hale v pátek 22. února 2013 bude ukončen v 19.00 hod.

Parkování

Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV!!! Po zaplnění parkovacích míst v areálu je možné využít parkoviště mimo areál CS MV ČR (u sportovního areálu TK Sparta Praha).

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích mladé nastupující generace.

Oficiální časový pořad

SOBOTA – 23. února 2013
junioři juniorky dorostenci dorostenky
10:00 dálka 60 m př. R
10:00 tyč
10:15 60 m př. R
10:30 60 m př. R
10:45 60 m př. R
11:00 60 m R
11:15 60 m R
11:30 60 m R
11:45 60 m  R dálka
12:00 60 m př. F
12:15 60 m př. F
12:30 60 m př. F
12:45 60 m př. F
13:00 tyč 60 m F
13:10 60 m F
13:20 60 m F
13:30 60 m F dálka
13:40 1. Vyhlašovací blok  – tyč dky, dálka jři, jky
13:50 2. Vyhlašovací blok – 60m př. dky, jky, dci, jři
14:05 3. Vyhlašovací blok  –   60m dky,jky,dci,jři
14:15 výška
15:00 800 m R
15:15 800 m R dálka
15:30 800 m R
15:45 800 m R
15:50 4. Vyhlašovací blok – tyč jky, dálka dci, výška dky
16:00 tyč 400 m R
16:15 400 m R
16:15 výška
16:30 400 m R
16:45 400 m R
17:00 trojskok 3000 m F
17:15 3000 m F
17:30 3000 m F
17:45 3000 m F
17:50 5. Vyhlašovací blok – dálka dky, tyč dci, výška jky
18:00 6. Vyhlašovací blok – 3000 m dky, jky, dci, jři, trojskok jři

 

NEDĚLE – 24. února 2013
junioři juniorky dorostenci dorostenky
  9:30 trojskok výška koule
10:00 200 m R
10:15 200 m R
10:30 tyč 200 m R
10:45 200 m R koule
10:50      1. Vyhlašovací blok – výška dci, koule dky, trojskok jky, výška dci, koule dky, trojskok jky
11:00 trojskok 800 m F
11:10 800 m F
11:20 800 m F
11:30 800 m F
11:30 výška
11:40 400m F
11:50 400 m F
11:55 2. Vyhlašovací blok – koule jky, 800m dky, jky, dci, jři
12:00 400 m F
12:00 koule
12:10 400 m F
12:20 200 m F
12:30 200 m F trojskok
12:40 200 m F
12:50 200 m F
12:55 3. Vyhlašovací blok – tyč jři, trojskok dci, výška jři, 400m dky, jky, dci, jři, 200m dky, jky, dci, jři
13:00 1500 m F
13:10 1500 m F
13:20 koule 1500 m F
13:30 1500 m F
13:40 4×200 m F
13:45 4. Vyhlašovací blok – koule dci, trojskok dky, 1500m dky, jky, dci, jři
13:55 4x200m F
14:10 4×200 m F
14:25 4×200 m F
14:45 5. Vyhlašovací blok –  koule jři, 4x200m dky, jky, dci