Propozice a časový pořad MČR mužů a žen v halové atletice 2013

posted in: Ostatní | 0

Přinášíme Vám informace o dalším velkém závodě, který se odehraje pod taktovkou PSK Olymp Praha v atletické hale Otakara Jandery v polovině února.

MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN V HALOVÉ ATLETICE 2013                                                

Pořadatel

Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky PSK Olymp Praha.

Datum

Sobota 16. února 2013 od 13.00 hod

Neděle 17. února 2013 od 13.00 hod

 

Místo

Praha – atletická hala Otakara Jandery ve Stromovce, areál Centra sportu MV

Vedoucí činovníci

Delegát ČAS – Mgr. Václav Fišer

Technický delegát – RNDr. Ladislav Kňákal

Ředitel závodů – PaedDr. Ladislav Kárský

Hlavní rozhodčí – Adriana Dvořáková

Technický ředitel – Jindřich Linhart

Přihlášky

Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (www.atletika.cz) a to od středy 7. února do úterý 12. února 2013, uzávěrka přihlášek je v úterý 12. února 2013 ve 24.00 hod. Štafety se přihlašují až na místě podle pokynů technických delegátů.

Prezentace

Provádějí atletické oddíly na webové stránce ČAS (www.atletika.cz) a to od čtvrtka 14.února do pátku 15. února 2013, ukončení prezentace je v pátek 15. února 2013 v 18.00 hod.

Startují

Muži a ženy, příp. junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a do soutěže zařazeni technickým delegátem.

Nenastoupené starty závodníků, resp.závodnic

Za každý nenastoupený start budou techničtí delegáti trestat oddíly pokutou ve výši 100,-Kč. Pokuta je příjmem pořadatele. Za nenastoupený start se považuje absence závodníka, resp. závodnice v soutěži, k níž byl prezentován / pátek 15. února 2013 do 18.00 hod /, ale ke které ve skutečnosti vůbec nenastoupil, pokud tato absence nebyla potvrzena úředním potvrzením od lékaře závodu.

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna u vchodu do atletické haly vpravo.

Ubytování

Ubytování si mohou atletické kluby a oddíly objednat na adrese Lucie Nejedlá, SK Aritma Praha, Nad Lávkou 5, 160 00 Praha 6 (tel.: 235 358 554, mobil 777 327 595, e-mail: nejedla@skaritma.cz), cena jednoho noclehu je 215,-Kč. Podrobnosti viz webová stránka SK Aritma Praha (www.skaritma.cz).

Občerstvení

Občerstvení bude k dispozici v bufetu vedle hlavního vchodu do areálu CS MV. Dále je možnost v průběhu závodů využít restaurant TK Sparta.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna lékařem závodu v označeném prostoru haly.

Šatny

Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel za odložené věci neručí.

Rozcvičování, prezentace

Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat ve víceúčelové hale (zde platí důležité upozornění zákazu používání treter), případně na venkovní atletické dráze. Prezentace proběhne ve víceúčelové hale, kde je umístěna svolavatelna. Závodníci budou po prezentaci odvedeni společně do haly k soutěži. U běžeckých disciplín odkládají závodníci své věci do košíků. Po závodě si své věci vyzvednou v  mix zóně a opustí závodní plochu. Prezentace a čas odchodu ze svolavatelny proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: rozběžiště i doskočiště je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny v hale na nástěnce a ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Vstup na závodní plochu

Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé, akreditovaní novináři a TV.

Startovní čísla

Startovní čísla se vydávají v sobotu 16. února 2013 od 11.00 hod a v neděli 17. února 2013 od 11.00 hod ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Výsledky

Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v hale a oznámeny hlasatelem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (www.atletika.cz).

Vyhlašování vítězů

Vyhlašování vítězů bude prováděno ve vyhlašovacích blocích, uvedených v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Medailisté po skončení soutěže obdrží kartičku s uvedením času vyhlašování.

Dopingová kontrola

Dopingová kontrola bude prováděna v místnosti v šatnách naproti vchodu do atletické haly.

Trénink v hale

Trénink v hale v pátek 15. února 2013 bude ukončen v 19.00 hod

Parkování

Upozorňujeme na omezené možnosti parkování v areálu Centra sportu MV!!! Po zaplnění parkovacích míst v areálu je možné využít parkoviště mimo areál CS MV ČR (u sportovního areálu TK Sparta Praha).

Organizační tým oddílu atletiky PSK Olymp Praha přeje všem závodníkům a závodnicím dosažení těch nejlepších výsledků a všem ostatním přejeme příjemné zážitky při soutěžích české atletické špičky.

Časový program bude doplněný v nejbližší době