Schůzka výboru oddílu 10. 10. 2019

posted in: Ostatní | 0

Předseda oddílu svolává schůzi výboru oddílu, která se bude konat ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 17:01 hod. v zasedací místnosti oddílu.

Program schůze:

  1. Zahájení, volba zapisovatele schůze
  2. Plán práce výboru do 31. 12. 2019
  3. Zhodnocení dráhové sezóny 2019
  4. Stav přípravy halové sezóny 2019–2020
  5. Různé