Schůzka výboru oddílu 21. 11. 2019

posted in: Výbor informuje | 0

Předseda oddílu svolává schůzi výboru oddílu, která se bude konat ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 17:01 hod. v zasedací místnosti oddílu.

Program schůze:

  1. Průběžné plnění rozpočtu roku 2019
  2. Informace o žádostech o granty
  3. Aktuální stav přípravy halové sezóny
  4. Informace o výsledcích oponentury SpS
  5. Příprava členské schůze