Schůzka výboru oddílu 30. 6. 2020

posted in: Výbor informuje | 0

Předseda oddílu svolává schůzi výboru oddílu na úterý 30. 6. 2020 ve 14:00 do zasedací místnosti oddílu.

Program schůze:

  1. Aktuální situace v souvislosti s COVID 19 a její vliv na dráhovou sezónu
  2. Koncepce práce s mládeží v oddílu
  3. Granty 2020 a jejich použití
  4. Trenérské smlouvy
  5. Informace z trenérské rady
  6. Různé