UPOZORNĚNÍ – úhrada členských příspěvků pro rok 2013

posted in: Novinky | 0

Pozor ! Pozor ! Pozor !Pozor ! Pozor ! Pozor !Pozor ! Pozor ! Pozor !Pozor ! Pozor ! Pozor !

Výbor oddílu upozorňuje všechny stávající členy, že je nutné do 31.5.2013 uhradit členské příspěvky. Platba příspěvků je možná: hotově v areálu CS MV ČR nebo převodem. Informace jak hradit členské příspěvky najdete níže.

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 2013 !!!!

Členské příspěvky jsou členové klubu povinně zaplatit dle stanov PSK Olymp Praha nejpozději do 31.května běžného kalendářního roku v němž trvá jejich členství.

Bez vylepené členské známky nebude nikdo ostrahou vpuštěn do areálu CS MV ČR!!!! Vstup do haly povolen pouze s povolením ke vstupu do atletické haly. Povolení ke vstupu – Kartičku ke vstupu do atletické haly – získáte po zaplacení členských příspěvků!!!!

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

1/ – v hotovosti hospodáři atletického oddílu p. J.Linhartovi

            v kanceláři č. 225 – bývalá rota

            PONDĚLÍ  –  PÁTEK – 07,30 hod – 16,00 hod

           v atletické hale

            PONDĚLÍ A STŘEDA – 17,15 hod – 18,00 hod

            PÁTEK (po osobní dohodě) – 16,15 hod – 16,45 hod

2/ – bezhotovostně na účet oddílu

číslo účtu : 0207442359/0800

variabilní symbol : 684201

specifický symbol : jméno, příjmení/rodné číslo/

3/ – složenkou

složenku lze vyzvednout u hospodáře atletického oddílu p.J.Linharta nebo u osobních trenérů

Po zaplacení členských příspěvků jak bezhotovostně nebo složenkou je nutné navštívit hospodáře oddílu, který Vám vylepí členskou známku. Návštěvu provádějte na začátku měsíce, kdy již bude k dispozici výpis plateb z banky.

Výše členských příspěvků:

1.500,-Kč:        pro registrované závodníky u ČASu (Českého atletického svazu) závodící za družstva či jednotlivce oddílu atletiky PSK Olymp Praha

2.000,-Kč:       pro další členy oddílu

3.000,-Kč:       pro členy jiných atletických oddílů trénujících v areálu centra sportu MV ve Stromovce

500,-Kč:          pro důchodce, trenéry, rozhodčí a členy výboru