Úprava členských příspěvků žactva

posted in: Výbor informuje | 0

Výbor oddílu atletiky upravil s platností od 1. 1. 2020 výši příspěvků žactva. Roční příspěvky pro členy oddílu v kategoriích mladšího a staršího žactva činí 3 500 Kč. V případě, že žák absolvuje v RTC (roční tréninkový cyklus, který probíhá od 1. 11. předchozího roku do 31. 10. běžného roku) alespoň 6 závodů, získá bonus 1 000 Kč, který bude zúčtován ve prospěch příspěvků roku následujícího. Seznam žáků, kteří získají bonus započítávaný do dalšího období, bude pravidelně publikován na webových stránkách oddílu vždy v prosinci běžného roku, počínaje prosincem 2020.

Systém demonstrujme na následujících příkladech:

Příklad č. 1: Žák ročníku 2006 zaplatí roční příspěvku roku 2020 (v termínu do 31. 3. 2020) členské příspěvky ve výši 3 500 Kč. V RTC od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020 absolvuje celkově 8 závodů (nikoliv 8 startů!). Získává bonus 1 000 Kč, který je mu započítán ve prospěch příspěvků roku 2021. Na rok 2021 již zaplatí pouze 2 500 Kč.

Příklad č. 2: Žák ročníku 2006 zaplatí roční příspěvku roku 2020 (v termínu do 31. 3. 2020) členské příspěvky ve výši 3 500 Kč. V RTC od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020 absolvuje celkově 5 závodů. Bonus nezískává, a proto platí příspěvky roku 2021 v plné výši, tj. 3 500 Kč.

Příklad č. 3: Žák ročníku 2005 zaplatí roční příspěvku roku 2020 (v termínu do 31. 3. 2020) členské příspěvky ve výši 3 500 Kč. V RTC od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020 absolvuje celkově 8 závodů. Získává bonus 1 000 Kč, který je mu započítán ve prospěch příspěvků roku 2021. Protože v roce 2021 postoupil do kategorie dorostu (příspěvek této kategorie činí 2 500 Kč) na rok 2021 již zaplatí pouze 1 500 Kč. V následujících lech již platí 2 500 Kč.

Cílem této úpravy je zvýšit zájem dětí o aktivní sportovní činnost.

Celkový přehled oddílových příspěvků najdete na našich stránkách v části O ODDÍLU/ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY