Výroční členská schůze 2019

posted in: Novinky | 0

Předseda oddílu atletiky Policejního sportovního klubu Praha, z.s. svolává výroční volební členskou schůzi.

Termín: čtvrtek 10. 1. 2019

Čas: 18:00 (prezentace od 17:30)

Místo konání: OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra, Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 00 Praha 7-Bubeneč, zasedací místnost administrativní budovy „ROTA“

Podmínky účasti: osoby rok narození 2003 a starší, které jsou řádnými členy oddílu, mají zaplacené příspěvky pro rok 2018 a prokáží se členským průkazem.

Program členské schůze

  1. Zahájení
  2. Volba pracovního předsednictva, volba mandátové, volební a návrhové komise
  3. Zpráva o činnosti a hospodaření oddílu
  4. Diskuse
  5. Volba předsedy oddílu a členů výboru oddílu
  6. Vyhlášení nejlepších členů oddílu v roce 2018
  7. Návrh usnesení členské schůze
  8. Závěr