Zápis z jednání VO atletiky č. 1/20

posted in: Výbor informuje | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 1/20

Dne: 7. 1. 2020

Účastníci:

Členové výboru: Jindřich Linhart, Lenka Masná, Martin Smetana, Michal Krčmář

Hosté: 0

Omluveni: Miroslav Zahořák (soustředění)

Program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  2. Příprava členské schůze
  3. Plnění rozpočtu 2019

Průběh jednání:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Martin Smetana (ověřovatel)

  1. Příprava členské schůze

Jindřich Linhart informoval o organizačním zajištění členské schůze.

Výbor projednal materiály předkládané členské schůzi:

  • Zpráva o činnosti oddílu v roce 2019
  • Zpráva o činnosti výboru v období od 20. 9. do 31. 12. 2019
  • Zpráva o hospodaření oddílu v roce 2019
  • Návrh usnesení členské schůze
  1. Plnění rozpočtu roku 2019

Jindřich Linhart podrobně informoval výbor o plnění rozpočtu roku 2019 a výhledu do roku 2020.

……………………………………………

…………………………………………….

Michal Krčmář

Martin Smetana

zapisovatel

ověřovatel