Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 6/2021

posted in: Výbor informuje | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 6/2021

Dne: 14. 10. 2021

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Martin Smetana, Michal Krčmář

Hosté:

Omluveni

Program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápis
  2. Příprava členské schůze
  3. Informace o jednání trenérské rady
  4. Různé

Průběh jednání:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Martin Smetana (ověřovatel)

2. Příprava členské schůze

Členská schůze se uskuteční 21. 10. 2021 od 18:00 v Hale Otakara Jandery. Výbor navrhuje toto zastoupení v orgánech schůze: Předseda (Haranta), Zapisovatel (Krčmář), ověřovatel (Vojtíková), Mandátová komise (Sečkářová), Volební komise (Dvořáková), Návrhová komise (Pavlíková)

Výbor rozhodl, že budou vyhlašování nejlepší sportovci oddílu za rok 2020 i rok 2021. Ve svém rozhodování vycházel z návrhu trenérské rady

Nejlepší sportovci 2020 2021
Mladší žáci Marek Váňa Sean Klégr
Mladší žákyně Emma Preislerová Anna Marie Lněničková
Starší žáci Petr Labuť Petr Zlesák
Starší žákyně Viktorie Ondrová Gabriela Toman
Dorostenci Sebastian Bolardt Petr Labuť
Dorostenky Ester Bendová Klára Klonová a Viktorie Ondrová
Junioři Jiří Pechar Kryštof Neděla
Juniorky Barbora Šplechtnová Barbora Šplechtnová
Muži Radek Juška Jan Jirka
Ženy Nikola Bendová Kristiina Mäki

Zároveň budou vyhlášeni talenty SpS za rok 2021 (ve stanoveném rozsahu 3 chlapci a 3 děvčata), kterými jsou: Petr Zlesák, Martin Ovčiak, Sean Klégr, Gabriela Toman, Hana Mikulášová, Anna Marie Lněničková.

Občerstvení na členské schůzi zajistí J. Linhart.

3. Informace o jednání trenérské rady

M. Krčmář informoval výbor o jednání trenérské rady.

TR hodnotila výsledky jednotlivých závodních družstev. Za velmi pozitivní považuje postupy B-družstev dospělých do baráží o postup do vyšších soutěží. Setrvalým negativem je nízká účast mladých atletů v soutěžích. Pro rok 2022 považuje TR za nutné jasně stanovit priority v soutěžích družstev (hostovat či závodit za družstva Olympu, umožnit závodění všem atletům). Na základě takto stanovených priorit pak přihlašovat družstva do soutěží.

TR dále projednala přesuny dětí do nových tréninkových skupin v souvislosti s jejich přechodem do vyšších kategorií a připravovaný systém hodnocení trenérů.

Výbor vzal informaci na vědomí.

4. Různé

Eva Šebrlová

M. Krčmář informoval o schůzce s Evou Šebrlovou, která projevila zájem trénovat žactvo na Olympu. Představa E. Š. je, že by souběžně trénovala na Olympu a na Aritmě. Je možné jí využít pro trénink ve skupině J. Pleschingera.

Jiří Chlád

Poslal nabídku spolupráce v oblasti psychologické pomoci sportovcům. Výbor nepovažuje za nutné tuto spolupráci realizovat na úrovni oddílu. V případě zájmu ze strany jednotlivých sportovců či jejich trenérů, bude jim předán kontakt. M. Krčmář informuje pana J. Chláda.

……………………………………………

…………………………………………….

Michal Krčmář

Martin Smetana

zapisovatel

ověřovatel