Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 7/2020

posted in: Výbor informuje | 0

Dne: 21. 9. 2020

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Michal Krčmář

Hosté: 0

Omluveni: Martin Smetana

Program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápis
  2. Aktuální situace v souvislosti s COVID 19
  3. Dráhová sezóna a její průběžné hodnocení (výsledky, soustředění, tréninkové podmínky)
  4. Granty 2020
  5. Trenérské smlouvy
  6. Příprava halové sezóny s ohledem na rizika CIVID-19
  7. Různé

Průběh jednání:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Jindřich Linhart (ověřovatel)

2. Aktuální situace v souvislosti s COVID 19

Předseda oddílu informoval o aktuální situaci z pohledu CS a jejich dopadu na činnost oddílu. Situaci je nutno průběžně sledovat a informovat členy oddílu.

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 se uskuteční pětiboj mladšího žactva. Podmínkou je účast pouze členů oddílu.

3. Dráhová sezóna a její průběžné hodnocení (výsledky, soustředění, tréninkové podmínky)

Výbor zhodnotil výsledky republikových mistrovství jednotlivců všech kategorií. Výsledky považuje za uspokojivé. Kladně hodnotil postup družstev juniorů a starších žáků do semifinálových kol mistrovství republiky družstev.

Výbor požaduje urychlené vyúčtování všech letních soustředění. Upozorňuje na nedodržování ustanovení o povinném uhrazení účastnických poplatků před nástupem na soustředění.

Výbor souhlasí s navýšením dotace oddílu na pobyt dětí na soustředění Litomyšl – srpen 2020 z 100 Kč/den na 110 Kč/den.

4. Granty 2020

V září byla uzavřena grantová smlouva s PAS, ze které vyplývají podmínky pro uzavírání trenérských smluv.

Očekáváme v nejbližší době vyhlášení podmínek pro grant Můj klub 2021.

5. Trenérské smlouvy

Výbor oddílu po projednání schválil návrh odměn ze smluv trenérů oddílu.

6. Příprava halové sezóny s ohledem na rizika COVID-19

Výbor oddílu konstatuje, že vzhledem k nejasnému vývoji onemocnění COVID-19, je třeba se připravit a flexibilně reagovat na úpravy hygienických pravidel především s ohledem na optimalizaci časů a míst tréninků, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování sportovců v uzavřených prostorách.

Oddíl bude usilovat o optimální udržení plánované termínové listiny.

7. Různé

Jindřich Linhart informoval o účasti a prezentaci oddílu na Dni Trojské kotliny. Za oddíl se zúčastnili Linhart a Krčmář.

Jindřich Linhart informoval o opravě výškařského a tyčkařského doskočiště v hale. Byly též dodány repasované závodní bloky.

…………………………………………

 

…………………………………………….

Michal Krčmář

 

Jindřich Linhart

zapisovatel

 

ověřovatel