Co je Centrum Sportu MV ČR, kde sídlí náš oddíl?

18. 11. 2012

Centrum Sportu MV ČR – jedno z největších a nejúspěšnějších sportovních resortních středisek v České republice, zaštiťující několik desítek sportovních odvětví. Mezi hlavní hvězdy střediska patří: Martina Sáblíková, Šárka Záhrobská, Mirka Knapková, Petra Kvitová, Kateřina Emmons a také atleti Kateřina Čechová, Petr Svoboda a mnoho dalších hvězd českého sportu.

Co je tedy Centrum Sportu Ministerstva Vnitra ČR?

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Ředitel: Josef Nechutný
Centrum sportu Ministerstva vnitra
Za Císařským mlýnem 1063
170 06 Praha 7
tel.: 974 836 201
e-mail: sportmv@mvcr.cz

S platností od 1. ledna 2009 se odbor sportu Ministerstva vnitra transformoval na samostatnou organizační složku státu, čímž vzniklo Centrum sportu Ministerstva vnitra. Prvořadým úkolem této organizace je, v souladu se Zákonem o podpoře sportu č. 115/2001, zabezpečení přípravy sportovců ke státní sportovní reprezentaci v následujících sportovních odvětvích: atletika, box, cyklistika, judo, moto, plavání, střelba broková, střelba kulová, tenis, triatlon, volejbal, vzpírání, zápas, zimní sporty (biatlon a běžecké lyžování) a různé sporty. V posledně zmiňovaných je zabezpečována příprava vynikajících jedinců – sportovců, jejichž sportovní odvětví nejsou ve struktuře Centra sportu přímo zastoupena. Jedná se např. o badminton, rychlostní kanoistiku, jachting, sportovní gymnastiku, veslování a další. Sportovci Centra sportu jsou zařazeni v kategoriích instruktor sportu nebo smluvní sportovec a jejich příprava probíhá na profesionální úrovni pod odborným trenérským vedením, dále je zajišťováno lékařsko – pedagogické sledování i materiální zabezpečení.

Sídlem Centra sportu je areál Ministerstva vnitra v pražské Stromovce, kde se nacházejí oddělení atletiky, tenisu, triatlonu, vzpírání, zápasu, různých sportů letních a různých sportů zimních. Oddělení volejbalu sídlí v Přípotoční ul. v Praze – Vršovicích, oddělení moto má svůj domovský stadion ploché dráhy na Markétě v Praze – Břevnově. Dislokovaná pracoviště Centra sportu jsou: oddělení boxu v Ústí nad Labem, cyklistiky a juda v Hradci Králové, plavání a brokové střelby v Brně, kulové střelby v Plzni a zimních sportů v Jablonci nad Nisou.

Centrum sportu MV se podílí na koordinaci resortního sportu, organizaci celostátních policejních mistrovství i mezinárodních soutěží konaných v ČR a vytváří podmínky pro sportovní aktivity policistů, rozvíjející jejich fyzickou zdatnost potřebnou k výkonu služby. V případě potřeby umožňuje a zabezpečuje sportovní činnost zaměstnanců Ministerstva vnitra.

Centrum sportu Ministerstva vnitra vede následující evidence, které jsou dle § 4, písm. e) a § 18 zákona 101/2000Sb o ochraně osobních údajů zpracováním osobních údajů:

  • „Personální a další související evidence“
  • „Finanční náležitosti“
  • „Evidence ubytovaných“
  • „Evidence v oblasti plnění úkolů Krizového řízení“
  • „Zdravotní evidence a další související evidence“
  • „Evidence zbraní a střeliva“

Zdroj: www.mvcr.cz