ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 2020

Členské příspěvky jsou členové klubu povinni zaplatit dle stanov PSK Olymp Praha. Od roku 2015 je nutné uhradit členské příspěvky nejpozději do 31.března (rozhodnutí rady klubu PSK Olymp Praha).

Vstup do areálu Olymp CS MV ČR a do haly je povolen pouze s povolením ke vstupu (kartička). Kartičku získáte po zaplacení členských příspěvků.

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

1/ – v hotovosti hospodáři atletického oddílu p. J. Linhartovi

            v kanceláři č. 225 – bývalá rota

            PONDĚLÍ  –  PÁTEK – 07:30 hod – 16:00 hod

2/ – bezhotovostně na účet oddílu

číslo účtu: 0207442359/0800

variabilní symbol: 684201

specifický symbol: rodné číslo

informace pro příjemce: jméno a příjmení

3/ – složenkou

složenku lze vyzvednout u hospodáře atletického oddílu p. J. Linharta nebo u osobních trenérů

Po zaplacení členských příspěvků bezhotovostně nebo složenkou je nutné navštívit hospodáře oddílu, který Vám vydá povolení ke vstupu. Návštěvu provádějte na začátku měsíce, kdy již bude k dispozici výpis plateb z banky.

Výše členských příspěvků pro rok 2020:

2.500,- 

kategorie dorostu a starší (tj. ročník 2004 a starší) – závodníci oddílu atletiky PSK Olymp Praha

3.500,- Kč

  • atletická přípravka – děti od 6 do 11 let (tj. do ročníku 2009 včetně)
  • žactvo (ročníky 2008 až 2005) s tím, že v případě absolvování 6 závodů v RTC (roční tréninkový cyklus od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020) získají bonus ve výši 1.000,- Kč, který jim bude zúčtován ve prospěch příspěvků roku 2021.

5.000,- 

rekreační sportovci, závodníci jiných atletických oddílů

500,- 

trenéři, členové výboru oddílu, důchodci, rozhodčí, rodiče

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ STANOV PSK OLYMP PRAHA