ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 2022

Členské příspěvky jsou členové klubu povinni zaplatit dle stanov PSK Olymp Praha. Letos je vzhledem ke  schválení zvýšení členských příspěvků dne 10.3. posunut termín úhrady do 10.4. 2022. Žádáme ty, kteří již zaplatili, aby doplatili schválenou výši příspěvku.

Vstup do areálu Olymp CS MV ČR a do haly je povolen pouze s povolením ke vstupu (kartička). Kartičku získáte po zaplacení členských příspěvků.

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

1/ – v hotovosti hospodáři atletického oddílu p. J. Linhartovi 

            v kanceláři č. 225 – bývalá rota

            PONDĚLÍ  –  PÁTEK – 07:30 hod – 16:00 hod

2/ – bezhotovostně na účet oddílu  (doporučeno)

číslo účtu: 0207442359/0800

variabilní symbol: 684201

specifický symbol: rodné číslo

informace pro příjemce: jméno a příjmení

Po zaplacení členských příspěvků bezhotovostně  je nutné navštívit hospodáře oddílu, který Vám vydá povolení ke vstupu. Návštěvu provádějte na začátku měsíce, kdy již bude k dispozici výpis plateb z banky.

Výše členských příspěvků pro rok 2022:

3.500,- Kč: Kategorie dorostu a starší (tj. ročník 2006 a starší) – závodníci oddílu atletiky PSK Olymp Praha.

6.500,- Kč: Kategorie dorostu a starší (tj. ročník 2006 a starší) – nezávodící.

4.500,- Kč : Žactvo (ročníky 2010 až 2007) – závodníci oddílu atletiky PSK Olymp Praha.

6000,- Kč: Žactvo nezávodící.

6000,- Kč: Atletická přípravka – děti od 6 do 11 let (tj. do ročníku 2011 včetně).

Sleva 1.000,- Kč:  Druhý a další sourozenec v oddíle do 15 let věku zaplatí o 1000,- Kč méně než je určená částka pro danou kategorii.

1000,- Kč: Trenér, rozhodčí, činovník.

600,- Kč : Důchodci, kteří jsou bývalými aktivními členy oddílu.  

Závodícím se rozumí ten, kdo absolvoval šest a více závodů za oddíl atletiky v předchozím kalendářním roce.

              

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ STANOV PSK OLYMP PRAHA