ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 2019 !!!!

Členské příspěvky jsou členové klubu povinně zaplatit dle stanov PSK Olymp Praha. Od roku 2015 je nutné uhradit členské příspěvky nepozději do 31.března (rozhodnutí rady klubu PSK Olymp Praha).

Bez vylepené členské známky nebude nikdo ostrahou vpuštěn do areálu CS MV ČR!!!! Vstup do haly povolen pouze s povolením ke vstupu do atletické haly. Povolení ke vstupu – Kartičku ke vstupu do atletické haly – získáte po zaplacení členských příspěvků!!!!

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

1/ – v hotovosti hospodáři atletického oddílu p. J.Linhartovi

            v kanceláři č. 225 – bývalá rota

            PONDĚLÍ  –  PÁTEK – 07,30 hod – 16,00 hod

2/ – bezhotovostně na účet oddílu

číslo účtu : 0207442359/0800

variabilní symbol : 684201

specifický symbol : rodné číslo

informace pro příjemce: jméno a příjmení

3/ – složenkou

složenku lze vyzvednout u hospodáře atletického oddílu p.J.Linharta nebo u osobních trenérů

Po zaplacení členských příspěvků jak bezhotovostně nebo složenkou je nutné navštívit hospodáře oddílu, který Vám vylepí členskou známku. Návštěvu provádějte na začátku měsíce, kdy již bude k dispozici výpis plateb z banky.

Výše členských příspěvků pro rok 2019:

2.500,-

žákovské až dospělácké kategorie závodící za družstva oddílu atletiky PSK Olymp Praha

3.500,-Kč

atletická přípravka – děti od 6 do 10 let

5.000,-

rekreační sportovci, závodníci jiných atletických oddílů

500,-

trenéři, členové výboru oddílu, důchodci, rozhodčí, rodiče

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ STANOV PSK OLYMP PRAHA