ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 2021

Členské příspěvky jsou členové klubu povinni zaplatit dle stanov PSK Olymp Praha. Od roku 2015 je nutné uhradit členské příspěvky nejpozději do 31.března (rozhodnutí rady klubu PSK Olymp Praha).

Vstup do areálu Olymp CS MV ČR a do haly je povolen pouze s povolením ke vstupu (kartička). Kartičku získáte po zaplacení členských příspěvků.

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

1/ – v hotovosti hospodáři atletického oddílu p. J. Linhartovi

            v kanceláři č. 225 – bývalá rota

            PONDĚLÍ  –  PÁTEK – 07:30 hod – 16:00 hod

2/ – bezhotovostně na účet oddílu

číslo účtu: 0207442359/0800

variabilní symbol: 684201

specifický symbol: rodné číslo

informace pro příjemce: jméno a příjmení

3/ – složenkou

složenku lze vyzvednout u hospodáře atletického oddílu p. J. Linharta nebo u osobních trenérů

Po zaplacení členských příspěvků bezhotovostně nebo složenkou je nutné navštívit hospodáře oddílu, který Vám vydá povolení ke vstupu. Návštěvu provádějte na začátku měsíce, kdy již bude k dispozici výpis plateb z banky.

Výše členských příspěvků pro rok 2022:

2.500,- 

  • kategorie dorostu a starší (tj. ročník 2006 a starší) – závodníci oddílu atletiky PSK Olymp Praha, v případě ročníku 2006 může být členský příspěvek upraven o bonus (viz dále)

3.500,- Kč

  • atletická přípravka – děti od 6 do 11 let (tj. do ročníku 2011 včetně)
  • žactvo (ročníky 2010 až 2007), členský příspěvek může být upraven o bonus (viz dále).

bonus 1.000,- Kč

  • nárok na bonus v roce 2022 mají členové oddílu ročníků 2006 až 2009, kteří absolvovali minimálně 6 závodů v RTC (roční tréninkový cyklus od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021), bonus jim bude zúčtován ve prospěch příspěvků roku 2022 (Seznam beneficientů byl publikován na stránkách oddílu dne 3. 1. 2022).

5.000,- 

  • rekreační sportovci, závodníci jiných atletických oddílů

500,- 

  • trenéři, členové výboru oddílu, důchodci, rozhodčí, rodiče

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ STANOV PSK OLYMP PRAHA