Členské příspěvky

Úhrada členských příspěvků 2022

Členské příspěvky jsou členové klubu povinni zaplatit dle stanov PSK Olymp Praha. Letos je vzhledem ke  schválení zvýšení členských příspěvků dne 10. 3. 2022 posunut termín úhrady do 10. 4. 2022. Žádáme ty, kteří již zaplatili, aby doplatili schválenou výši příspěvku.

Upozornění!

Vstup do areálu OLYMP CS MV ČR je povolen pouze s čipem. Čip získáte po zaplacení členských příspěvků.

Platba příspěvků

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

1. v hotovosti hospodáři atletického oddílu p. J. Linhartovi 

  • v kanceláři č. 225 – bývalá rota
  • PONDĚLÍ  –  PÁTEK – 07:30 hod – 16:00 hod

2. bezhotovostně na účet oddílu  (doporučeno)

  • číslo účtu: 0207442359/0800
  • variabilní symbol: 684201
  • specifický symbol: rodné číslo
  • informace pro příjemce: jméno a příjmení

Po zaplacení členských příspěvků bezhotovostně  je nutné navštívit hospodáře oddílu, který Vám vydá povolení ke vstupu. Návštěvu provádějte na začátku měsíce, kdy již bude k dispozici výpis plateb z banky.

Výše příspěvků

Výše členských příspěvků se odvíjí od věkových kategorií sportovců:

Kategorie

  • přípravka (6-11 let, roč. nar. 2011 – 2016)
  • žactvo (12-15 let, roč. nar. 2012 – 2013)
  • dorost a junioři (16-19 let, roč. nar. 2003 – 2006)
  • dospělí (20+ let, roč. nar. 2005 a starší)

Výše členských příspěvků pro rok 2022:

3.500,- Kč: Kategorie dorostu a starší – závodníci oddílu atletiky PSK Olymp Praha.

6.500,- Kč: Kategorie dorostu a starší – nezávodící.

4.500,- Kč: Žactvo – závodníci oddílu atletiky PSK Olymp Praha.

6000,- Kč: Žactvo nezávodící.

6000,- Kč: Atletická přípravka.

Sleva 1.000,- Kč: Druhý a další sourozenec v oddíle do 15 let věku zaplatí o 1000,- Kč méně než je určená částka pro danou kategorii.

1000,- Kč: Trenér, rozhodčí, činovník.

600,- Kč: Důchodci, kteří jsou bývalými aktivními členy oddílu.

Závodícím se rozumí ten, kdo absolvoval šest a více závodů za oddíl atletiky v předchozím kalendářním roce.

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ STANOV PSK OLYMP PRAHA