Členské příspěvky

Úhrada členských příspěvků 2023

Členské příspěvky jsou členové klubu povinni zaplatit dle stanov PSK Olymp Praha do 31. 3. 2023.

Upozornění!

Vstup do areálu OLYMP CS MV ČR je povolen pouze s čipem. Čip získáte po zaplacení členských příspěvků. Cena čipu je 100Kč. Částka je po ukončení členstvi v oddíle nevratná a čip vám zůstává a bude deaktivován pro vstup do areálu.

Platba příspěvků

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

1. v hotovosti hospodáři atletického oddílu p. J. Linhartovi 

  • v kanceláři č. 225 – bývalá rota
  • PONDĚLÍ  –  PÁTEK – 16:30 hod – 17:00 hod

2. bezhotovostně na účet oddílu  (doporučeno)

  • číslo účtu: 0207442359/0800
  • variabilní symbol: 684201
  • specifický symbol: rodné číslo
  • informace pro příjemce: jméno a příjmení

Po zaplacení členských příspěvků bezhotovostně  je nutné navštívit hospodáře oddílu, který Vám vydá povolení ke vstupu. Návštěvu provádějte na začátku měsíce, kdy již bude k dispozici výpis plateb z banky.

Výše příspěvků

Výše členských příspěvků se odvíjí od věkových kategorií sportovců:

Kategorie

  • přípravka (6-11 let, roč. nar. 2011 – 2016)
  • žactvo (12-15 let, roč. nar. 2012 – 2013)
  • dorost a junioři (16-19 let, roč. nar. 2003 – 2006)
  • dospělí (20+ let, roč. nar. 2005 a starší)

Výše členských příspěvků pro rok 2023:

3.500,- Kč: Kategorie dorostu a starší – závodníci oddílu atletiky PSK Olymp Praha.

6.500,- Kč: Kategorie dorostu a starší – nezávodící.

4.500,- Kč: Žactvo – závodníci oddílu atletiky PSK Olymp Praha.

6000,- Kč: Žactvo nezávodící.

6000,- Kč: Atletická přípravka.

Sleva 1.000,- Kč: Druhý a další sourozenec v oddíle do 15 let věku zaplatí o 1000,- Kč méně než je určená částka pro danou kategorii.

1000,- Kč: Trenér, rozhodčí, činovník.

600,- Kč: Důchodci, kteří jsou bývalými aktivními členy oddílu.

Závodícím se rozumí ten, kdo absolvoval šest a více závodů za oddíl atletiky v předchozím kalendářním roce.

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ STANOV PSK OLYMP PRAHA