Členské příspěvky

Úhrada členských příspěvků 2024

Členské příspěvky jsou členové klubu povinni zaplatit dle stanov PSK Olymp Praha do 31. 3. 2024. Po tomto termínu dojde k deaktivaci všech čipů, u kterých jsou neuhrazeny členské příspěvky pro rok 2024.

Upozornění!

Vstup do areálu OLYMP CS MV ČR je povolen pouze s čipem. Čip získáte po zaplacení členských příspěvků. Cena čipu je 100Kč. Částka je po ukončení členstvi v oddíle nevratná a čip vám zůstává a bude deaktivován pro vstup do areálu.

Platba příspěvků

Členské příspěvky lze platit těmito způsoby:

1. v hotovosti hospodáři atletického oddílu p. J. Linhartovi 

  • v kanceláři č. 225 – bývalá Rota
  • ÚTERÝ  –  STŘEDA – 15:00 hod – 16:00 hod

2. bezhotovostně na účet oddílu  (doporučeno)

  • číslo účtu: 0207442359/0800
  • variabilní symbol: 684201
  • specifický symbol: rodné číslo
  • informace pro příjemce: příjmení a jméno (stávajícího či nového) člena, rok narození stávajícího či nového člena. Ve formátu: Novák Kryštof 2014

Po zaplacení členských příspěvků bezhotovostně  je nutné navštívit hospodáře oddílu, který Vám vydá povolení ke vstupu. Návštěvu provádějte na začátku měsíce, kdy již bude k dispozici výpis plateb z banky.

Výše příspěvků

Výše členských příspěvků se odvíjí od věkových kategorií sportovců:

Kategorie

  • přípravka (6-11 let, roč. nar. 2013 – 2018)
  • žactvo (12-15 let, roč. nar. 2009 – 2012)
  • dorost a junioři (16-19 let, roč. nar. 2005 – 2008)
  • dospělí (20+ let, roč. nar. 2004 a starší)

Výše členských příspěvků pro rok 2023:

3.500,- Kč: Kategorie dorostu a starší – závodníci oddílu atletiky PSK Olymp Praha.

6.500,- Kč: Kategorie dorostu a starší – nezávodící.

4.500,- Kč: Žactvo – závodníci oddílu atletiky PSK Olymp Praha.

6000,- Kč: Žactvo nezávodící.

6000,- Kč: Atletická přípravka.

Sleva 1.000,- Kč: Druhý a další sourozenec v oddíle do 15 let věku zaplatí o 1000,- Kč méně než je určená částka pro danou kategorii.

1000,- Kč: Trenér, rozhodčí, činovník.

600,- Kč: Důchodci, kteří jsou bývalými aktivními členy oddílu.

Závodícím se rozumí ten, kdo absolvoval šest a více závodů za oddíl atletiky v předchozím kalendářním roce.

KOMPLETNÍ ZNĚNÍ STANOV PSK OLYMP PRAHA