Talentovaná mládež

Sportovní střediska ČAS jsou jednou z částí celkové koncepce ČAS: Talentovaná mládež.
Talentovaná mládež zahrnuje následující články a programy ČAS podle věkových kategorií:

  • Atletika pro děti (děti do 11 let),
  • Sportovní střediska (děti do 15 let),
  • Sportovní centra mládeže (mládež do 19 let),
  • Vrcholové sportovní centrum mládeže (mládež od 22 let)
  • Atletická akademie (členové 11 – 25 let)

Sportovní středisko při atletickém oddílu PSK Olymp Praha z.s. bylo zřízeno 1. 1. 2017.

SPORTOVNÍ STŘEDISKO (DĚTI DO 15 LET)

Tréninkové skupiny žactva jsou součástí sportovního střediska při oddílu atletiky PSK Olymp Praha. Zahrnují chlapce a děvčata ve věku od dvanácti do patnácti let. Tréninky jsou zaměřeny na všestranný rozvoj pohybových schopností dětí (rychlost, síla, obratnost, vytrvalost) a na nácvik základů techniky atletických disciplín způsobem odpovídajícím jejich věku. Členové tréninkové skupiny se zúčastňují soutěží jednotlivců a družstev na městské případně i republikové úrovni.

Noví zájemci mohou přijít, na kterýkoliv náš trénink (nejlépe po telefonické domluvě). Podáme další informace, odpovíme dotazy, ukážeme trénink.

Do práce střediska jsou zapojeni všichni trenéři oddílu, kteří se podílejí na přípravě dětí přípravky a žactva.

Informace o činnosti sportovních středisek najdete na webu Atletika.cz.

Michal Krčmář

MICHAL
KRČMÁŘ

Vedoucí trenér sportovního střediska

tel.: 605 229 483

michal.krcmar.49@gmail.com

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE

Naděžda Koštovalová

NADĚŽDA
KOŠTOVALOVÁ

Trenérka SCM

tel.: 603 563 171

nadakostovalova@gmail.com

Dana Sečkářová

DANA
SEČKÁŘOVÁ

Trenérka SCM

tel.: 775 678 488

danalegenda@masnalenka