Navýšení členských příspěvků pro rok 2022

posted in: Novinky, Výbor informuje | 0

Členská schůze schválila na svém jednání dne 10.3.2022  zvýšení členských příspěvků ve všech kategoriích. Výše členských příspěvků je platná od 10.3. 2022.

 

Přípravka: 2011 včetně a mladší                                                        6000,- Kč

Žactvo nezávodící:   ročníky 2010 až 2007                                       6000,- Kč         

Žactvo závodící:    ročníky 2010 až 2007                                        4500,- Kč

Dorost a starší nezávodící:  ročník 2006 a starší                              6500,- Kč                   

Dorost a starší závodící: ročník 2006 a starší                                3500,- Kč

Trenér, činovník, rozhodčí:                                                               1000,- Kč        

Důchodci , kteří jsou bývalými aktivními členy oddílu:                      600,- Kč

Druhý a další sourozenec v oddílu do 15 let věku – sleva               – 1000,- Kč na dítě

Závodícím se rozumí ten, kdo absolvoval šest a více závodů za oddíl atletiky v předchozím kalendářním roce.

Definice toho, co se pro účely příspěvků rozumí „šest a více závodů za oddíl atletiky v předchozím roce“

 Pro účely stanovení výše členského příspěvku se rozumí jedním závodem účast
v soutěži řízené sportovním svazem, která je uvedena v oficiálních termínových
listinách (ČAS) bez ohledu na počet startů v jednotlivých disciplínách v jeden
kalendářní den. Jedním závodem se rozumí i start ve štafetě v jeden kalendářní den.
Jde-li dvoudenní atletickou soutěž (MČR) a sportovec startuje oba dny, počítáme
jako 2 dny.
1 den = závod
6 dnů = 6 závodů