ATLETICKÉ PŘÍPRAVKY PSK OLYMP PRAHA

 

Základní informace

Družstva atletických přípravek jsou součástí Sportovního střediska při oddílu atletiky PSK Olymp Praha.

Program přípravky je zaměřený na rozvoj všeobecných pohybových schopností, osvojení si základních atletických disciplín a vede děti k získání kladného vztahu ke sportování. Do naší přípravky můžete přihlásit děti počínaje ročníkem 2010. Tréninky probíhají v areálu Centra Sportu MV ČR.

Děti věkové skupiny sedm až jedenáct let formou her a soutěží rozvíjejí své pohybové schopnosti s lehkým zaměřením na atletické disciplíny. Tréninky probíhají ve skupinách členěných podle věku a zdatnosti dětí. Zúčastňují se též pražských závodů vypisovaných pro jejich kategorii.

Atletická přípravka I.

Děti trénují v úterý a čtvrtek od 16:00 do 18:00 na stadionu Olympu v případě nepříznivého počasí v atletické hale.

Trenéři přípravky I: Jan Pleschinger, Josef Cícha, Karel Kuchař, Natálie Nováková, Tereza Veselá, Tereza Viplerová, Michaela Vokálková

Kontaktní osoba: Jan Pleschinger, mobil 777 05 31 42

Atletická přípravka II.

Přípravka II je určena pro děti ve věku devíti až jedenácti let. Tréninky jsou v pondělí a ve středu od 16:00 do 18:00 na stadionu Olympu, případně ve Stromovce. V zimě a za špatného počasí trénujeme v hale.

Děti se zúčastňují závodů vypisovaných pro jejich věkovou kategorii. Nejstarší ročník i vybraných soutěží mladšího žactva.

Trenéři přípravky II: Lucie Krupařová, Petra Muzikantová, Aleš Svoboda

Noví zájemci mohou přijít na kterýkoliv náš trénink (nejlépe po telefonické domluvě). Podáme další informace, odpovíme dotazy, ukážeme trénink. Aktuálně přijímáme děti ročníků 2011 až 2009.

Kontaktní osoba: Michal Krčmář, mobil 605 22 94 83, mail: michal.krcmar.49@gmail.com

Informace o atletické přípravce II získáte i na blogu družstva.