Vstup do areálu pouze s čipem

posted in: Výbor informuje | 0

S platností od 1. června 2022 bude pro členy jednotlivých sportovních klubů, oddílů a dalších subjektů ve smluvním vztahu s OLYMP CS MV nespadajících pod resort MV, spuštěn vstup pouze systémem EKV (elektornická kontrola vstupu). Proto žádáme všechny členy oddílu, aby si překontrolovali správnou výši členských příspěvků http://www.atletika-olymp.cz/atleticky-oddil/clenske-prispevky/. Čipy budou vydávány pouze po úhradě správné výše příspěvku. Bez čipu se z oddílových sportovců nikdo nedostane do areálu.