Deaktivace čipů

13. 4. 2023

Dne 20. 4. 2023 dojde k deaktivaci všech čipů, u kterých jejich vlastníci neuhradili členské příspěvky na rok 2023. Pokud jste tak neučinili a nadále máte zájem docházet na atletické tréninky, proveďte úhradu tímto způsobem členské příspěvky