Distribuce čipů

4. 6. 2022

S blížícím se termínem zavedení elektronické kontroly vstupu 1.6.2022 je potřeba, aby si každý člen osobně, prostřednictvím trenéra nebo zákonného zástupce převzal čip. Distribuce čipu ke vstupu do areálu bude probíhat ve dnech 23.5, 26.5 a 30.5. od 16 – 18h v buňce na  stadionu. Každý člen, který je evidován v databázi našeho oddílu a  bude mít k 20.5. zaplacené příspěvky ve správné výši obdrží čip, za který na místě převzetí zaplatí 100,-Kč v hotovosti. Potvrzení o zaplacení obdrží současně s převzetím čipu. Rodiče dětí z přípravky (pouze tato kategorie) mohou vstupovat do areálu jako doprovod bez nároku na čip.