M ČR v přespolním běhu Rumburk 26. 11. 2022 Informace

15. 11. 2022

Závodníci, kteří chtějí závodit na přespolním běhu se musí přihlásit nejpozději do 20. 11. 2022 prostřednictvím oddílu! Propozice

Doprava: individuální, proplacení cesty po akci u p. Linharta

Ubytování: proplacení na základě platného daňového dokladu po akci u p. Linharta

Všem zúčastněným držíme palce.