Navýšení členských příspěvků pro rok 2022

14. 4. 2022

Členská schůze schválila na svém jednání dne 10.3.2022  zvýšení členských příspěvků ve všech kategoriích. Výše členských příspěvků je platná od 10.3. 2022.

Přípravka: 2011 včetně a mladší                                                        6000,- Kč

Žactvo nezávodící:   ročníky 2010 až 2007                                       6000,- Kč         

Žactvo závodící:    ročníky 2010 až 2007                                        4500,- Kč

Dorost a starší nezávodící:  ročník 2006 a starší                              6500,- Kč                   

Dorost a starší závodící: ročník 2006 a starší                                3500,- Kč

Trenér, činovník, rozhodčí:                                                               1000,- Kč        

Důchodci , kteří jsou bývalými aktivními členy oddílu:                      600,- Kč

Druhý a další sourozenec v oddílu do 15 let věku – sleva               – 1000,- Kč na dítě

Závodícím se rozumí ten, kdo absolvoval šest a více závodů za oddíl atletiky v předchozím kalendářním roce.

Definice toho, co se pro účely příspěvků rozumí „šest a více závodů za oddíl atletiky v předchozím roce“ Pro účely stanovení výše členského příspěvku se rozumí jedním závodem účastv soutěži řízené sportovním svazem, která je uvedena v oficiálních termínovýchlistinách (ČAS) bez ohledu na počet startů v jednotlivých disciplínách v jedenkalendářní den. Jedním závodem se rozumí i start ve štafetě v jeden kalendářní den.Jde-li dvoudenní atletickou soutěž (MČR) a sportovec startuje oba dny, počítámejako 2 dny.1 den = závod6 dnů = 6 závodů