Ochrana osobních údajů GDPR dle nové vyhlášky EU

20. 5. 2018

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zkráceně „GDPR“, které ukládá i našemu klubu povinnost zajistit souhlas všech svých členek a členů (v případě nezletilých i jejich zákonných zástupců) se zpracováním jejich osobních údajů.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihláška do oddílu