Pozvánka na členskou schůzi 22. 12. 2022

21. 11. 2022

oddílu atletiky Policejního sportovního klubu OLYMP Praha, z. s.

Předsedkyně oddílu atletiky Policejního sportovního klubu OLYMP Praha, z. s. Mgr. Naděžda Koštovalová vás zve na členskou schůzi oddílu atletiky.

Místo a čas konání členské schůze: členská schůze se koná dne 22. 12. 2022 v 18:00 hodin v sále Hostince Na Slamníku, Wolkerova 12, 160 00 Praha 6.

Pořad zasedání členské schůze:

  1. zahájení,
  2. volba funkcionářů členské schůze,
  3. vyhlášení nejlepších atletů oddílu za rok 2022,
  4. návrh na úpravu členských příspěvků,
  5. diskuse,
  6. usnesení.

V Praze dne 21. 11. 2022

Mgr. Naděžda Koštovalová 
předsedkyně oddílu atletiky Policejního sportovního klubu OLYMP Praha, z. s. 

Pozvánka pdf