První trénink klubu PSK Olymp Praha ve znamení nejen bojů s vlastním časem.

8. 3. 2023

Dne 21.2.2023 se konal úplně  první trénink Atletiky pro rodinu v našem klubu PSK Olymp Praha. Na hodinu a půl dlouhý trénink dorazilo 16 statečných rodin a po krátkém úvodu jsme se vrhli na trénování.

Pro začátek nesměl chybět krátký rozklus a poté jsme si zahráli první hru ve dvojicích – na mrazíka. Po chvíli přišel čas pořádně otestovat hbitost a zahráli jsme si ocásky. Nejprve všichni proti všem a nakonec rodiče proti dětem. Všichni do hry vložili spoustu nadšení a soutěživosti, že jsme hru ani nestihli zdokumentovat 

Následovala krátká rozcvička a pak další hra – karty. Čtyři týmy soutěžili proti sobě a každý zvolil jinou taktiku, takže do poslední chvíle nebylo jisté, kdo vyhraje. Odměnou byly dřepy podle pořadí (1. = 1 dřep, 2. = 2 dřepy..).

Přesunuli jsme se do haly a zahájili první nácvik na společné závody – skok z místa. Každý si mohl nejdřív skok zkusit a pak už se výkony zapisovali. Kolikrát bylo pro rodiče největší výzvou skočit dál než děti.

Nesměl chybět ani nácvik běhu, takže jsme rozdělili na dvě skupiny, kdy první trénovala slalom a druhá mezitím štafetu a pak se prohodily. Po zkušebních pokusech následovaly pokusy měřené a bylo úžasné sledovat, jak týmy bojovaly nejen mezi sebou, ale i se svým vlastním dosaženým časem a všichni se chtěli stále zlepšovat.

Na konec nesmělo chybět společné foto a zhodnocení společného tréninku, který si všichni moc užili a už teď se těšíme na náš další společný trénink.