Schůzka výboru oddílu 1/2019

14. 1. 2019

Vážení členové oddílu atletiky,

dne 29.ledna 2019 se v zasedací místnosti oddělení atletiky ve víceúčelové hale uskuteční 1.schůzka výboru. Zahájení je plánováno v 17:15

Níže naleznete navržený program jednání.

Návrh programu:

  1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  2. Plán práce výboru oddílu pro funkční období 2019
  3. Návrh rozpočtu pro rok 2019
  4. Soutěže – halová sezóna 2019 – organizační zajištění (MČR, VZ, krajské přebory)
  5. Schválení přijetí nových členů oddílu
  6. Různé