Schůzka výboru oddílu 2/2019

18. 2. 2019

Vážení členové oddílu atletiky,

dne 26.února 2019 se v zasedací místnosti oddělení atletiky ve víceúčelové hale uskuteční 2.schůzka výboru. Zahájení je plánováno v 17:15

Níže naleznete navržený program jednání.

Návrh programu:

  1. Zahájení, volba zapisovatele
  2. Rozpočet pro rok 2019
  3. Hodnocení halové sezóny 2019
  4. Schválení přijetí nových členů oddílu
  5. Různé