Schůzka výboru oddílu 3/2019

19. 3. 2019

Vážení členové oddílu atletiky,

dne 26.března 2019 se v zasedací místnosti oddělení atletiky ve víceúčelové hale uskuteční 3.schůzka výboru. Zahájení je plánováno v 16:30

Níže naleznete navržený program jednání.

Návrh programu:

  1. Zahájení, volba zapisovatele
  2. Provozní zabezpečení oddílu
  3. Různé