Schůzka výboru oddílu 4/2019

6. 5. 2019

Vážení členové oddílu atletiky,

dne 10.května 2019 se v zasedací místnosti oddělení atletiky ve víceúčelové hale uskuteční 3.schůzka výboru. Zahájení je plánováno mimmořádně v 10:00

Níže naleznete navržený program jednání.

Návrh programu:

  1. Zahájení, volba zapisovatele
  2. Grant – trenéři 2019
  3. Provozní zabezpečení oddílu
  4. Letní sezóna 2019
  5. Různé