Školení trenérů TAP

3. 6. 2022

Náš atletický oddíl zorganizoval školení trenérů atletických přípravek. Vedoucím školení je Michal Krčmář, který kurs připravil ve spolupráci s předsedkyní oddílu Naďou Koštovalovou. První, prezenční, část školení se uskutečnila tento pátek a sobotu. Na pátečním programu byly teoretické přednášky, které lektorovali Irena Pospíšilová (OLYMP CS MV) a Michal Krčmář. Sobotní praktickou část vedli Jana Střelcová (A.  C. Sparta Praha) a Michal Krčmář.

Z původně přihlášených dvaceti zájemců dorazilo pouze sedmnáct. Šestnáct z nich po týdenním samostudiu absolvuje závěrečný test a zpracuje seminární práci. Na základě výsledků testu a seminární práce jim budou uděleny licence trenéra atletické přípravky.

Věříme, že mezi úspěšné absolventy se zařadí všech sedm účastníků z našeho oddílu a přispějí tak k dalšímu zkvalitnění přípravy našich nejmladších atletů.

První část školení proběhla k plné spokojenosti účastníků. Všem účastníkům přejeme úspěch i ve zbývající části kurzu.