Úhrada členských příspěvků

23. 3. 2023

Upozorňujeme všechny členy oddílu atletiky, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky, termín 31. 3. 2023, nechť tak v brzké době učiní, aby předešli deaktivaci čipu a tím si zamezili vstup do areálu. Jak uhradit členské příspěvky na rok 2023?