Upozornění na úhradu členských příspěvků

4. 4. 2024

Tímto informujeme členy oddílu, pokud jste nezaplatili členské příspěvky v řádném termínu do 31. 3. 2024, náhradní termín je do 31. 5. 2024. Po tomto termínu dojde k vypnutí čipu a nebude již umožněn vstup do areálu.