Upozornění při platbě příspěvků na rok 2024

18. 1. 2024

Informujeme o upřesnění, v jakém formátu hradit příspěvky bezhotovostní formou. ZDE

2. bezhotovostně na účet oddílu  (doporučeno)

  • číslo účtu: 0207442359/0800
  • variabilní symbol: 684201
  • specifický symbol: rodné číslo
  • informace pro příjemce: příjmení a jméno (stávajícího či nového) člena, rok narození stávajícího či nového člena. Ve formátu: Novák Kryštof 2014

Dodržujte prosím formát VS a informaci pro příjemce, aby nedocházelo ke komplikacím s párováním platby. Děkujeme.