Zápis ze schůze výboru oddílu atletiky ze dne 30. 3. 2022

3. 6. 2022